In de organisatiestructuur van de Oase kennen we de Kleine Kerkenraad (KKR) en de Grote Kerkenraad (GKR).

De KKR wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de commissies die door de GKR zijn ingesteld.
Dit zijn de Pastorale Commissie, waartoe alle pastorale ouderlingen en pastorale medewerkers behoren, de Diaconie, de Commissie Jeugdwerk, Commissie Erediensten, Klein Ministerie (het overleg tussen predikanten en kerkelijk werkers). Daarnaast is ook de afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad en het College van  Kerkrentmeesters.
In de vergaderingen van de KKR worden al de onderwerpen die voor onze wijk aan de orde zijn besproken.
De KKR vergadert eens per maand.

Daarnaast kennen we de GKR. Tot de GKR behoren alle ambtsdragers in de wijk de Oase.
Als alle ambtsdragers aanwezig zijn telt de vergadering ongeveer 55 deelnemers.
Twee of drie keer per jaar vergaderd de GKR en spreekt dan met elkaar over zaken
die te maken hebben met beleidsvoornemens op korte of langere termijn.


Voorzitter:
Douwe de Boer
email: KLIK HIER
 

Scriba:
Jan Zuiderveen
email: KLIK HIER

Penningmeester:
Aagje Boersma
email: KLIK HIER