Sinds 29 november 2020 kent de Protestantse Gemeente te Drachten (PGD) een nieuwe organisatie.

 Deze wordt bestuurd door een moderamen, een kleine kerkenraad en een grote (centrale) kerkenraad.

 De voormalige algemene kerkenraad en de vier wijkkerkenraden zijn opgeheven

 Het afstemmingsorgaan wil tegemoetkomen aan een aantal van de problemen/vragen die zijn ontstaan door het wegvallen van de wijkkerkenraden:

  A.  Met wie en op welke wijze hebben de gemeenteleden van het deelgebied contact met de leden van de grote kerkenraad nu de schakel van de wijkkerkenraad is weggevallen?

  B.  Het pastoraat, het diaconaat en de predikant(en) blijven ook in de nieuwe organisatie werkzaam in hun eigen deelgebied. Met wie en op welke wijze vindt de noodzakelijke afstemming plaats tussen deze groepen en personen?

  C.  Als zich binnen het deelgebied een vierplek bevindt: Met wie en op welke wijze vindt de afstemming plaats met alle vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de kerkdienst vanuit die vierplek? Bijvoorbeeld de kindernevendienst, kinderoppas, beamer-, geluids- en cameracommissie, autorijders, begroetingscommissie.

  D.  Met wie en op welke wijze overleggen de commissies (bv. de activiteitencommissie) en groepen die binnen een deelgebied actief zijn?

  Taken en samenstelling

  De deelgebieden (de voormalige wijken) beslissen zelf over het opzetten en het inrichten van een afstemmingsorgaan.

 In de nieuwe plaatselijke regeling van de PGD zijn de taken, de samenstelling en de randvoorwaarden opgenomen van de afstemmingsraden.

 In de loop van 2020 heeft de wijkkerkenraad van de Oase al besloten om na 29 november een Afstemmingsorgaan Noord in het leven te roepen.

  De belangrijkste taken van het Afstemmingsorgaan Noord zijn:

 Afstemming tussen de werkgroepen in het deelgebied - pastoraat en diaconaat - en overleg met andere binnen het deelgebied actieve groepen of commissies of met Drachten brede werkgroepen

 Ondersteunen van activiteiten door gemeenteleden van het deelgebied of activiteiten die verband houden met de Oase als vierplek

 Een vraagbaak en aanspreekpunt voor de gemeenteleden van het deelgebied.

  Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, kent het afstemmingsorgaan de volgende samenstelling:

 Voorzitter

 predikant(en), werkzaam in het deelgebied

 één of twee leden uit de werkgroepen pastoraat en diaconaat

 één of twee leden uit de taakgroepen vieren

 op afroep leden van actieve groepen of commissies binnen het deelgebied of leden van Drachten brede werkgroepen

 Streven is om 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar te komen.

  Wat de taken en de samenstelling betreft, zijn er overeenkomsten met de voormalige wijkkerkenraad de Oase. Enkele belangrijke verschillen/beperkingen zijn beschreven in de randvoorwaarden.

 Zo dienen de werkzaamheden zich te beperken tot het onderling afstemmen van de activiteiten binnen het deelgebied en kan/mag het afstemmingsorgaan zich naar de kleine kerkenraad van de PGD niet profileren als vertegenwoordiger van het deelgebied Noord.

  Contact

 Hoe kunt u contact opnemen met het afstemmingsorgaan?

 Het mailadres staat in elke Geandewei vermeld onder de adressen bij Deelgebied Noordwest en Deelgebied Noordoost: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Daarnaast kunt u de voorzitter van het afstemmingsorgaan, Douwe de Boer, natuurlijk ook altijd bellen: 0512-54 58 86.

 Via de digitale nieuwsbrief en/of de Geandewei zullen we de gemeenteleden regelmatig informeren over allerlei onderwerpen die als Afstemmingsorgaan Noord op onze weg komen.