Deze commissie heeft de verantwoordelijkheid voor alles wat met de eredienst te maken heeft.
Zij coordineert de werkgroepen die met specifieke taken rond de eredienst belast zijn:

ouderlingen eredienst, beamercommissie, begroetingscommissie, Oase-Kidz, Yobo, jeugddiensten, geluidscommissie e.a.
Zo stelt de commissie in overleg met de predikanten het preekrooster op en regelt zij de muzikale inbreng in de diensten.

Voorzitter:

dhr. Aldert van der Vliet en mw. Jellie van der Vliet