Deze commissie wordt gevormd door de jeugdouderlingen van de Oase.

Het jongerenpastoraat valt onder verantwoordelijkheid van de predikanten. Neem voor vragen contact met een van hen op. 

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld:
* Jeugddiensten
* Jeugdclubs -  groep 6 en 7

* Sirkelslag - groep 7 en 8
* Rock-Solid - groep 8 en eerste klas voortgezet onderwijs
*Jeugdsoos  - 15+

* Huiscatechese

* Youth Alpha - 16+
* Flevo-totaal / Festival 316

* EO-jongerendag

* Belijdeniscatechese

* Micha
* Taize-reis

Neem voor vragen contact op met de Commissie Jeugdwerk.

voorzitter: 

mail: Commissie Jeugdwerk