Binnen de Oase-wijk is een PR-commissie actief.
De commissie heeft als taak om de PR-activiteiten van de wijk Oase te bundelen en te ondersteunen.

Dit betekent onder andere:

  • ondersteuning van de missionaire activiteiten;
  • het zijn van vraagbaak en helpdesk voor andere commissies bij PR-taken en
  • het beheer en de verdere ontwikkeling van de website van de Oase.

PR staat overigens voor Public Relations, vrij vertaald: ‘contacten met het publiek'.
Daarbij gaat het om de mensen binnen en buiten de Oase wijk.  

Hoewel de PR-commissie de missionaire activiteiten van de Oase wijk zal gaan ondersteunen, is haar taak breder dan alleen dit gebied.

Een belangrijke taak is de ontwikkeling van een huisstijl en de opzet van een nieuwe website.

Andere commissies binnen de Oase-wijk kunnen een beroep op de commissie doen,  waar het gaat om de ondersteuning van hun PR. Daarbij kan gedacht worden aan het ontwerpen van een flyer of ondersteuning bij het ontwerp daarvan, het schrijven van teksten voor folders, etc.

Het gaat bij PR overigens niet alleen om de activiteiten die naar buiten zijn gericht,
ook intern kan PR worden bedreven, o.a. als het erom gaat om de gemeente bij wijkactiviteiten te betrekken.

Wanneer commissies dus ondersteuning willen bij hun PR, dan mogen zij daarvoor een beroep doen op de PR-commissie.

Daarvoor kan contact worden opgenomen met de secretaris Gert van Dam, via het e-mail adres van de PR-commissie.