De Commissie Vacatures bestaat uit de volgende personen:

Vacant

Klik hier om de actuele vacatures te bekijken 

 

Zij gaan gemeenteleden vragen voor het vervullen van allerlei vacatures:  

dus niet alleen voor ouderling of diaken.
Maar ook u kan hierbij zelf in actie komen. 

Niet alleen moet de commissie op de hoogte zijn van een vacature, maar ook de mensen die zich beschikbaar stellen voor één of andere activiteit.
Ook is het de bedoeling dat de commissie op de hoogte is van mensen die gevraagd zouden kunnen worden.

Spelregels voor het zoeken van nieuwe medewerkers: 

Indien een werkgroep of commissie iemand wil benaderen
met de vraag of hij/zij actief wil worden, moet dit eerst worden
overlegd met de Commissie Vacatures.
Daarna kan bij een positief antwoord actie worden genomen. Mocht de gevraagde op een andere manier actief willen zijn, dan wil de commissie graag vernemen welke activiteit dat is!

Ook wil de commissie bij een positief antwoord dit vernemen.

De reden is dat op deze wijze geen doublures kunnen ontstaan.

Indien het om ambtsdragers gaat, wordt net zoals tot nu toe de afspraak was, dit eerst overlegd met de kerkenraad.

banner-commvacature