Sinds de uitvoering van de eerste musical in de Oase is een stuurgroep actief die zich bezig houdt met allerlei activiteiten op het gebied muziek en musical.
De stuurgroep heeft als doel:
 
         Het bevorderen van een actieve bijdrage van gemeenteleden
         aan kerkdiensten en/of andere activiteiten door muziek, zang, drama, dans en mime

Aanzet tot het schrijven van eigen musicals, mini-musicals en de organisatie daaromtrent
       
Het idee achter dit format is dat vele gemeenteleden (welke leeftijd dan ook) actief betrokken worden bij activiteiten tijdens de erediensten en zangavonden. Dit kan zowel vocaal als instrumentaal.
We proberen een aantal keren per jaar iets op te zetten met kinderen, jeugd en volwassenen. 
De variatie in de activiteiten is enorm. Met de kinderen worden er liedjes geoefend om in een dienst te laten horen. De jeugd proberen we muzikaal actief te betrekken bij o.a. jeugddiensten. Met volwassenen kan het soms gaan om een iets groter project zoals de “Mattheüs Passie”. Maar ook praise-koren worden georganiseerd waarbij zowel jeugd als volwassenen zich kunnen laten horen.

Naast medewerking aan de eredienst en zangavonden houdt de commissie zich bezig met de aanzet tot het schrijven en organiseren van musicals in de OASE. De afgelopen jaren zijn de volgende musicals in de Oase opgevoerd:

Jakob, Ester, de Olafcode, OverHoop, Hotel Esteria en Vrolijke Frans

De laatste vier zijn eigen producties die naast de diverse eigen gemaakte dramastukken en mini-musicals ook worden verkocht, zodat ook andere kerkgemeenschappen hiervan gebruik kunnen maken.
 
De stuurgroep is betrokken bij de gehele planning van muzikale activiteiten en medewerkers tijdens de erediensten. Bovendien kan deze stuurgroep een meerjarenplanning maken als het gaat over grotere projecten. Op deze manier proberen we sturing te geven, zodat alles goed tot zijn recht komt.
 
Hebt u vragen, opmerkingen of ideeën? Neem gerust contact met ons op.

Deze stuurgroep, bestaat uit:
Reinie Bouma
[Alette Wubs]
Hans Jonker

 

 
kerk in uitvoering logo variant 1 wit op blauw