Oase 001

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals
gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking
van de meest recente richtlijnen van november 2021. Daarnaast wordt de routekaart voor
kerken gevolgd, die door het Interkerkelijk contact in Overheidszaken (CIO) is vastgesteld.


De volledige documenten zijn te lezen via gebruiksplan en routekaart.