Drachten, 11 december 2020,


Aan alle betrokkenen rond kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Drachten

Beste,


Gezien het feit dat onze overheid afgelopen dinsdag heeft aangegeven geen argumenten te zien om te versoepelen en de regels zoals die nu zijn te handhaven, en wellicht met strengere regels te komen wanneer de cijfers na afgelopen dinsdag nog somberder zouden worden, lijkt dat voor een kerk ook verstandig om te doen: beleid wat er nu is handhaven.

Vandaag stond in Leeuwarder Courant dat Corona steeds sneller om zich heen grijpt in Friesland en er in onze provincie in één week zo’n 40 procent meer besmettingen zijn vastgesteld.

Daarom ben ik genoodzaakt als voorzitter, aangezien er tijdelijk geen kerkenraad is en geen werkend moderamen, na het verslag van het overleg binnen de Werkgroep Exit Lockdown van onze gemeente gisteravond, te besluiten om de gang van zaken rond kerkdiensten te handhaven voor de maand januari 2021. Dat wil dus zeggen: kerkdiensten worden live uitgezonden vanuit De Oase in beeld en geluid en via geluid uit de Grote Kerk en eens in de twee weken uit De Schakel. Alle andere diensten vervallen, dat is dus gelijk aan de huidige stand van zaken.

We concentreren ons op kerkdiensten op zondagen. Bijzondere diensten of samenkomsten niet zijnde zondagse kerkdiensten vervallen eveneens, zoals op 1 januari. Ik verzoek de werkgroep om het dienstenrooster voor januari 2021 in die zin aan te passen, dus in lijn met december 2020.

Dan de vraag die gesteld is over de diensten op kerstavond in de Zuiderkerk. Lange tijd is gehoopt dat er rond Kerst van versoepeling sprake zou zijn. In dat kader werden in Zuid vast voorbereidingen getroffen voor kerstavond, zijnde een dienst om 19:00 uur met Concordia, gevolgd door muziek van Concordia in de straten van Drachten en een Kerstoratorium later op de avond. Aangezien er echter van de verhoopte versoepeling geen sprake is, en eerder het tegendeel aan de orde komt, kunnen die diensten en activiteiten -ook buiten, gezien de door de overheid gestelde beperkingen, max 4 personen en geen zang o.i.d. - geen doorgang vinden binnen de huidige regels waaraan de PGD heeft besloten zich te houden.


Daarom ziet het er op kerstavond zo uit dat voor de gehele PGD er een kerstnachtdienst te bekijken en te beluisteren valt op kerkomroep.nl en op Youtube vanuit ons nu gezamenlijke kerkgebouw De Oase.

Dit besluit kan voor een aantal mensen heel pijnlijk zijn. Ik besef dat. Vooral wanneer men gehoopt of zelfs gerekend had op versoepeling. Maar in een crisisperiode is het van belang dat we ons gedrag reguleren, en de regels die ons gedrag sturen duidelijk te laten zijn. Hoe meer we de ruimte buiten de regels opzoeken, hoe onvoorspelbaarder ons gedrag wordt en hoe meer risico we lopen, niet alleen op het ontstaan van een besmettingshaard in één van onze kerken of rond één van onze activiteiten, maar ook dat men wat lacherig gaat doen ten aanzien van alle gestelde regels in de kerk; en daarmee verliezen we samen meer dan we denken te winnen. 

 

Met vriendelijke groet van

Jurgen van den Herik

Tijdelijk voorzitter van de kerkenraad