*Ondersteuning kerkdienst*
De Beamer commissie heeft tot doel de kerkdienst te ondersteunen door de liturgie te tonen op een projectiescherm. Het is ter ondersteuning maar niet ter vervanging van het Liedboek. Voorafgaand aan de dienst worden algemene mededelingen getoond die betrekkingen hebben op de wijk de Oase. Specifieke mededelingen worden afgekondigd door de ouderling van dienst, deze worden niet getoond. De beamer commissie „bemant‟ de beamer standaard tijdens de ochtend diensten. Overige diensten kunnen op verzoek worden ondersteund. De Beamercommissie zal nagaan of zij hieraan gehoor kan geven.
 
*Aanleveren liturgie en wijkmededelingen*
Het aanleveren van de liturgie en de algemene wijkmededelingen op donderdag voor 19:00 uur. Het email adres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Predikanten kunnen ook plaatjes en filmpjes aanleveren die bijvoorbeeld tijdens de preek getoond kunnen worden. Het moderamen/scriba bepalen of de wijkmededelingen geplaatst kunnen worden qua inhoud. De “opmaker “ bepaalt of hetgeen is aangeleverd plaatsbaar is, het opmaken van de kerkdienst is best veel werk, er kan dan ook niet vanuit worden gegaan dat de opmaker allerlei lay-out zaken moet gaan doen van wijkmededelingen. Het materiaal kan het beste worden aangeleverd in powerpoint-formaat (ppt of pptx), ook jpg, gif, bmp formaten zijn prima. Richtlijnen voor wijkmededelingen zijn: - Niet te veel tekst, maar een korte bondige boodschap - Plaatjes ter ondersteuning van de boodschap - Beperken tot 1 powerpointslide - GEEN tekst-formaten (zoals bv Microsoft Word) - Materiaal aanleveren in de week voorafgaand aan de dienst wanneer het getoond moet worden.
 
*Ondersteuning geluid*
Tijdens de kerkdienst kan ook gebruik gemaakt worden door de predikant of commissies die een bijdrage leveren aan de kerkdienst van beeld en geluid. De opmaker kan dit verwerken in de opmaak van de kerkdienst. LET OP! Geluidsondersteuning wordt door anderen gedaan en moet separaat worden afgesproken via de koster.
 

Missionaire Werkgroep 

Deze werkgroep is alleen voor geheel Drachten actief
 
Voor het groeps emailadres: [KLIK HIER

 

 
MC1
 
MC2.jpg
 MC3.jpg  MC4.jpg
 MC5.jpg  MC6.jpg
 MC7.jpg  MC8.jpg
 MC9.jpg  MC10.jpg
 MC11.jpg  MC12.jpg
 
Binnen de Oase-wijk is een PR-commissie actief.
De commissie heeft als taak om de PR-activiteiten van de wijk Oase te bundelen en te ondersteunen.

Dit betekent onder andere:

  • ondersteuning van de missionaire activiteiten;
  • het zijn van vraagbaak en helpdesk voor andere commissies bij PR-taken en
  • het beheer en de verdere ontwikkeling van de website van de Oase.

PR staat overigens voor Public Relations, vrij vertaald: ‘contacten met het publiek'.
Daarbij gaat het om de mensen binnen en buiten de Oase wijk.  

Hoewel de PR-commissie de missionaire activiteiten van de Oase wijk zal gaan ondersteunen, is haar taak breder dan alleen dit gebied.

Een belangrijke taak is de ontwikkeling van een huisstijl en de opzet van een nieuwe website.

Andere commissies binnen de Oase-wijk kunnen een beroep op de commissie doen,  waar het gaat om de ondersteuning van hun PR. Daarbij kan gedacht worden aan het ontwerpen van een flyer of ondersteuning bij het ontwerp daarvan, het schrijven van teksten voor folders, etc.

Het gaat bij PR overigens niet alleen om de activiteiten die naar buiten zijn gericht,
ook intern kan PR worden bedreven, o.a. als het erom gaat om de gemeente bij wijkactiviteiten te betrekken.

Wanneer commissies dus ondersteuning willen bij hun PR, dan mogen zij daarvoor een beroep doen op de PR-commissie.

Daarvoor kan contact worden opgenomen met de secretaris Gert van Dam, via het e-mail adres van de PR-commissie.

De Commissie Vacatures bestaat uit de volgende personen:

Vacant

Klik hier om de actuele vacatures te bekijken 

 

Zij gaan gemeenteleden vragen voor het vervullen van allerlei vacatures:  

dus niet alleen voor ouderling of diaken.
Maar ook u kan hierbij zelf in actie komen. 

Niet alleen moet de commissie op de hoogte zijn van een vacature, maar ook de mensen die zich beschikbaar stellen voor één of andere activiteit.
Ook is het de bedoeling dat de commissie op de hoogte is van mensen die gevraagd zouden kunnen worden.

Spelregels voor het zoeken van nieuwe medewerkers: 

Indien een werkgroep of commissie iemand wil benaderen
met de vraag of hij/zij actief wil worden, moet dit eerst worden
overlegd met de Commissie Vacatures.
Daarna kan bij een positief antwoord actie worden genomen. Mocht de gevraagde op een andere manier actief willen zijn, dan wil de commissie graag vernemen welke activiteit dat is!

Ook wil de commissie bij een positief antwoord dit vernemen.

De reden is dat op deze wijze geen doublures kunnen ontstaan.

Indien het om ambtsdragers gaat, wordt net zoals tot nu toe de afspraak was, dit eerst overlegd met de kerkenraad.

banner-commvacature

Deze commissie wordt gevormd door de jeugdouderlingen van de Oase.

Het jongerenpastoraat valt onder verantwoordelijkheid van de predikanten. Neem voor vragen contact met een van hen op. 

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld:
* Jeugddiensten
* Jeugdclubs -  groep 6 en 7

* Sirkelslag - groep 7 en 8
* Rock-Solid - groep 8 en eerste klas voortgezet onderwijs
*Jeugdsoos  - 15+

* Huiscatechese

* Youth Alpha - 16+
* Flevo-totaal / Festival 316

* EO-jongerendag

* Belijdeniscatechese

* Micha
* Taize-reis

Neem voor vragen contact op met de Commissie Jeugdwerk.

voorzitter: Teake van der Laan

email: Commissie Jeugdwerk